Kaip norite su mumis susisiekti?

ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTŲ RENGIMAS

Tai žemės sklypų ribų formavimas projektuojant naujus žemės sklypus, padalijant žemės sklypą į du ar daugiau sklypų, atidalijant vieną ar daugiau žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, sujungiant du ar daugiau žemės sklypus į vieną žemės sklypą, suformuojant sklypą prie nuosavybės teise valdomų pastatų. Formuojant žemės sklypus nustatomos ir paženklinamos žemės sklypų ribos, nustatomos žemės naudojimo sąlygos, ūkinės veiklos apribojimai ir servitutai.