Kaip norite su mumis susisiekti?

TOPOGRAFINIAI PLANAI (TOPONUOTRAUKOS)

Tai planai, kuriuose vaizduojama išsami vietovės situacija, reljefas, požeminės bei antžeminės komunikacijos. Tai lyg vietovės nuotrauka, todėl dažnai topografinis planas supaprastintai vadinamas toponuotrauka. Topografinis planas naudojamas projektavimo darbams atlikti (projektuojant pastatus, inžinerinius tinklus, kelius ir kitus statinius, bei tiesiog pertvarkant sklypą, ar keičiant jo paskirtį).Parengtas topografinis planas galioja vienerius metus, jei per minėtąjį laikotarpį topografinis planas nėra panaudojamas, jį reikia pakartotinai suderinti su atsakingomis institucijomis.