Kaip norite su mumis susisiekti?

RIBOŽENKLIŲ ATSTATYMAS

Darbai atliekami atstatant sunaikintus riboženklius arba patikslinant esamų riboženklių vietą, įtarus, kad jie galėjo būti perkelti. Norint pirkti, išsinuomoti ar kita forma įsigyti žemės sklypą, rekomenduojama atlikti esamų riboženklių patikrinimą, pagal žemės sklypo ribų planą, kuris bus pateikiamas sandoriui atlikti.