Kaip norite su mumis susisiekti?

NAMŲ, STATINIŲ PRIDAVIMAS

Namo pridavimas arba dar kitaip vadinama statybos užbaigimas – tai yra procedūra kurios tikslas nustatyti ar jūsų gyvenamasis namas ar kitas statinys yra baigtas statyti, jame nėra nukrypimų nuo statybos projekto, ar jis atitinka statybą ir projektavimą reglamentuojančius teisės aktus, sveikatos higienos normas, bei saugumo reikalavimus. Kuriuos nustato Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.

Norint priduoti namą (užbaigti statybą) ar kitą statinį reikalingi šie dokumentai:

 • 1. Deklaracija, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu.
 • 2. Statinio projektas (paskutinė laida): Techninis projektas ir Darbo projektas arba Techninis dabo projektas.
 • 3. Statybą leidžiantis dokumentas (Statybos leidimas).
 • 4. Statinio kadastro duomenų byla.
 • 5. Požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos.
 • 6. Žemės sklypo bendraturčių rašytiniai sutikimai.
 • 7. Kitų žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai.
 • 8. Žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos.
 • 9. Turinčio statytojo teisę asmens paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo.
 • 10. Statinio paveldėjimo teisės liudijimas (kai prašymą pateikia paveldėtojas).
 • 11. Pastatų garso klasifikavimo protokolai (sublokuotiems vieno buto namams, dviejų butų ir daugiabučiams namams).
 • 12. Pastatų energinio naudingumo sertifikatai (kai privalomi); pastato sandarumo tyrimas (privalomas A ir aukštesnės energinio naudingumo klasės namams).
 • 13. Vandens tyrimas arba gręžinio pasas (kai vandeniu aprūpinama iš gręžinio ar šulinio).
 • 13. Statytojo civilinės atsakomybės draudimas ir apmokėjimo kopija (statybos leidimams išduotiems nuo 2017-01-01)
 • 14. Statybos vadovas.
 • 15. Statinio techninės priežiūros vadovas, jo draudimas ir apmokėjimo kopija (sublokuotiems vieno buto namams, dviejų butų ir daugiabučiams namams).