Kaip norite su mumis susisiekti?

KONTROLINIAI GEODEZINIAI PLANAI

Kontroliniai geodeziniai planai – reikalingi pastačius naują statinį, nutiesus naujus ar rekonstravus senus požeminius inžinerinius tinklus. Geodezinė nuotrauka yra daroma tam, kad būtų galima patikrinti ar faktiškai pastatyta požeminė komunikacija arba pastatas atitinka projektinėje dokumentacijoje suprojektuotus sprendinius t.y. ar nėra nukrypimo nuo techninio projekto. Geodezinė nuotrauka galioja neribotą laiką t.y. tol kol nėra atliekamų esminių rekonstrukcijos ar statybos darbų.