Kaip norite su mumis susisiekti?

KADASTRINIAI STATINIŲ MATAVIMAI

Kadastrinisi statinių matavimai arba kitaip dar vadinami tiesiog „inventorizacija“ tai – nekilnojamojo daikto, dydžio, vertės, fizinės būklės, bei kitų rodiklių fiksavimas kurie reikalingi įrašyti į nekilnojamo turto kadastro registrą.

 • Statinių kadastriniai matavimai (inventorizacija) atliekami statiniams juos pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius.
 • Laikinų statinių kadastriniai matavimai neatliekami.
 • Nebaigti statyti statiniai matuojami ir kadastro duomenys apie juos renkami, kai galima nustatyti jų plotą, tūrį ar kitus parametrus ir vertę.
 • Atskiri nekilnojamojo turto objektai (butai, kontoros, garažai ir kiti), sudarantys statinį, formuojami tik po to, kai atlikti viso statinio kadastriniai matavimai, o kadastro duomenys įrašyti į kadastro duomenų bazę

Statinių kadastrinių matavimų metu:

 • 1. Nustatomas pastato baigtumas.
 • 2. Nustatomi statinių parametrai, pagrindinių konstrukcijų statybinė medžiaga, pastato vidaus įrangos charakteristikos ir kiti techniniai duomenys, kurių reikia statinių duomenims įrašyti į kadastrą.
 • 3. Susiejami visi žemės sklype esantys statiniai.
 • 4. Nustatoma iš pateiktų dokumentų statinio paskirtis, pavadinimas, adresas, statybos (rekonstravimo) pradžios ir pabaigos metai.
 • 5. Apskaičiuojami statinių plotai, tūriai ir kiti parametrai, kurių reikia nekilnojamojo turto objekto duomenims įrašyti į kadastro duomenų bazę.
 • 6. Parengiami pagrindinių pastatų aukštų planai.
 • 7. Užpildomos statinių kadastro duomenų formos.
 • 8. Apskaičiuojami statinio atkūrimo kaštai (statybinė vertė), atkuriamoji vertė, vidutinė rinkos vertė.
 • 9. Suformuojama nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla.